Актьорски състав

Иван Николов като Захари СТОЯНОВ

Захари Стоянов – помощник апостол на Априлското въстание, превърнал се в негов летописец чрез съчинението си „Записки по българските въстания“. Главен организатор на Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.

Джендо Стоянов Джедев, както е неговото истинско име, показва, че дори един обикновен човек може да се превърне в значима историческа фигура. Той е помощник апостол на Априлското въстание, а чрез съчинението си „Записки по българските въстания“ се превръща и в негов летописец. Създател на Българският таен централен революционен комитет, който е в основата на Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. В Княжество България е депутат от Народнолибералната партия и заема поста председател на Народното събрание до смъртта си на 18 септември 1889 г.

*този текст е предоставен от Българска История

Пламен Димов като Георги БЕНКОВСКИ

Георги Бенковски – основен деец на Априлското въстание в IV Пловдивски революционен окръг. Ръководител на конния отряд Хвърковатата чета, с който се сражава срещу османските сили до смъртта си на 24 май 1876 г. при село Рибарица.

Гаврил Груев Хлътев, както е неговото истинско име, е син на търговец и въпреки че владеенето на 7 езика му гарантира успешно развитие в тази сфера, той предпочита да се сражава за свободата на своето отечество. Прозвището Бенковски получава заради фалшив паспорт с това име, който получава от Стоян Заимов. Лидерските качества превръщат Бенковски в основен деец на Априлското въстание в IV Пловдивски революционен окръг. Ръководения от него конен отряд Хвърковатата чета води неравна битка с османските сили, а самият революционер става жертва на предателство и умира на 24 май 1876 г. при село Рибарица.

*този текст е предоставен от Българска История

Ивайло Христов като дядо ВЪЛЮ

Въльо Стоилов – Мечката е човекът, който предава Георги Бенковски и неговите спътници. Той получава 1000 гроша от въстаниците, за да ги заведе до Троянски балкан, но вместо това те попадат на потеря при моста на река Костина, в близост до село Рибарица.

Въльо Стоилов – Мечката е човекът, който предава Георги Бенковски и неговите спътници. Той получава 1000 гроша от въстаниците, за да ги заведе до Троянски балкан, но вместо това те попадат на потеря при моста на река Костина, в близост до село Рибарица. За да насочи османските сили към мястото на засадата, дядо Въльо запява песента „Янкина буля думаше“. Рюзгяр Хаджи Ахмед ага убива и отрязва главата на Георги Бенковски, а след Освобождението предателя работи като пазач на мостовете в Рибарица, на служба към управата в Тетевен.

*този текст е предоставен от Българска История

Цветан Алексиев

в ролята на отец Кирил 

Джордж Арабаджийски

в ролята на Стефо Далматинеца